Profile absolwenta oraz informacje o przebiegu kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki.


Elektrotechnia studia I stopnia:

Celem kształcenia na kierunku elektrotechnika jest przygotowanie absolwenta do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz w jednostkach projektowych i konstrukcyjnych związanych z szeroko rozumianą inżynierią elektryczną.
Absolwent posiada wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem, wykonawstwem, eksploatacją i diagnostyką urządzeń elektrotechnicznych, które bazują na teorii obwodów, automatyce, metrologii, elektronice, maszynach i napędach elektrycznych, instalacjach elektrycznych i oświetleniu, elektroenergetyce, technice wysokich napięć oraz są uzupełnione o zagadnienia z zakresu teleinformatyki, programowania, wirtualnych narzędzi kontrolno-pomiarowych, współczesnych metod projektowania.
Absolwent jest przygotowany do pracy w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji i serwisowania urządzeń i maszyn elektrotechnicznych m.in. na stanowiskach: projektanta, konstruktora, serwisanta, inżyniera obsługi, konsultanta, inżyniera sprzedaży.
Jeśli lubisz nauki ścisłe, chcesz połączyć wiedzę z matematyki, fizyki i informatyki, jesteś ciekawy świata i nie boisz się urządzeń elektrycznych to ten kierunek jest dla Ciebie.
Studiując ELEKTROTECHNIKĘ nabędziesz praktycznych umiejętności projektowania i eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, komputerowych systemów pomiarowych, automatyki oraz napędów mikroprocesorowych. Poznasz tajniki urządzeń sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną, w tym odnawialną. Dodatkowo będziesz mógł ubiegać się o wymagane przez pracodawców, a wynikające z przepisów prawa energetycznego, branżowe uprawnienia energetyczne grupy 1 w zakresie pomiarów elektrycznych i eksploatacji urządzeń elektrycznych (rokrocznie organizowane są na Wydziale kursy Stowarzyszenia Elektryków Polskich honorowane na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej). Zdobędziesz wybraną specjalizację z systemów inteligentnych, optoelektronicznych, elektroenergetyki, OZE, napędów elektrycznych czy elektrotechniki pojazdowej. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu i rozwiniętym umiejętnościom językowym łatwiej znajdziesz pracę zarówno w małych firmach, biurach projektowych, konstrukcyjnych, jak i dużych zakładach przemysłowych w kraju i zagranicą.

Plan studiów


Elektrotechnika studia II stopnia:

Absolwent studiów magisterskich kierunku Elektrotechnika posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu szeroko rozumianej elektrotechniki. Jest przygotowany do rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich, opracowywania i realizacji programów badawczych – w tym bezpośredniego uczestniczenia w badaniach, w obszarze związanym z elektrotechniką i dziedzinami powiązanymi. Posiada umiejętności projektowania, wytwarzania, badania i eksploatacji urządzeń i systemów inżynierii elektrycznej.
Uzyskana przez niego wiedza, kompetencje i umiejętności pozwalają mu na podejmowanie pracy w zakładach związanych z elektroenergetyką, elektrotechnologiami odnawialnych źródeł energii, elektrotechniką w pojazdach samochodowych, inteligentnymi technologiami w elektrotechnice, napędach mikroprocesorowych w automatyce przemysłowej, projektowaniu urządzeń elektrycznych, elektronice stosowanej oraz energetyce i pomiarach.
Absolwent może podjąć zatrudnienie w biurach projektowych, przedsiębiorstwach branży elektrycznej i pokrewnych, w ośrodkach badawczych, instytucjach doradztwa technicznego oraz innych podmiotach gospodarczych przemysłu branży elektrycznej (elektromaszynowy, elektrotechniczny i elektroniczny itp.) lub eksploatujących i serwisujących układy, maszyny i urządzenia elektryczne. Może pełnić w nich kierownicze funkcje. Przygotowany jest do ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji i uzupełniania wiedzy oraz podjęcia studiów w szkole doktorskiej.

Specjalności realizowane w ramach studiów II stopnia na kierunku Elektrotechnika:
– ELEKTROENERGETYKA
– ELEKTROTECHNOLOGIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
– ELEKTROTECHNIKA W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH
– INTELIGENTNE TECHNOLOGIE W ELEKTROTECHNICE
– NAPĘDY MIKROPROCESOROWE W AUTOMATYCE PRZEMYSŁOWEJ
– PROJEKTOWANIE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
– ELEKTRONIKA STOSOWANA
– POWER AND MEASUREMENT - studia w jęz. angielskim

Plan studiów


Informatyka studia I stopnia:

Celem kształcenia na kierunku informatyka jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu inżyniera informatyka, ukierunkowanego zwłaszcza na projektowanie i stosowanie aplikacji oraz systemów informatycznych, wykorzystującego zaawansowane, współczesne technologie, techniki i metody.
Absolwent kierunku wykazuje się znajomością informatyki umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych, przygotowanie, realizację i weryfikację projektów informatycznych, umiejętnością praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłością w programowaniu. Posiada wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania. Może znaleźć zatrudnienie jako projektant i twórca oprogramowania oraz systemów informatycznych, administrator złożonych systemów informatycznych i administrator sieci komputerowych, specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych, specjalista z zakresu grafiki komputerowej, systemów multimedialnych, systemów mobilnych, twórca aplikacji internetowych, inżynier-informatyk zakładowy.
Absolwent zna język angielski, w tym specjalistyczny, w zakresie niezbędnym do pracy w międzynarodowych zespołach informatycznych, przygotowany jest do samokształcenia i doskonalenia zawodowego oraz podjęcia studiów drugiego stopnia.
Program kształcenia na kierunku Informatyka jest jedynym programem prowadzonym w Politechnice Lubelskiej, który pozwala na osiągnięcie celów i efektów uczenia się, odnoszących się w ponad 90% do dyscypliny naukowej Informatyka techniczna i telekomunikacja. Żaden inny program kształcenia prowadzony w Uczelni nie ma podobnie zdefiniowanych celów i efektów uczenia się. Inne, istniejące na Politechnice
Lubelskiej kierunki z dyscypliną wiodącą Informatyka techniczna i telekomunikacja, a mianowicie Edukacja techniczno-informatyczna oraz Inżynieria bezpieczeństwa, mają inny profil absolwenta niż kierunek Informatyka. Na kierunku Edukacja technicznoinformatyczna kształceni są przede wszystkim przyszli nauczyciele, a na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa – specjaliści od szerokorozumianego bezpieczeństwa
technicznego.

Plan studiów


Informatyka studia II stopnia:

Celem kształcenia na kierunku informatyka jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu informatyka, ukierunkowanego zwłaszcza na analizę, projektowanie i stosowanie aplikacji oraz systemów informatycznych, wykorzystującego zaawansowane, współczesne technologie, techniki i metody.
Absolwent kierunku wykazuje się znajomością informatyki umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych, w tym wymagających realizacji badań naukowych. Posiada również wiedzę i umiejętności umożliwiające mu przygotowanie, realizację i weryfikację projektów informatycznych oraz umiejętności praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłość w tworzeniu programowania. W zależności od wybranej specjalności studiów może znaleźć zatrudnienie jako projektant i twórca oprogramowania oraz systemów informatycznych, specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych, specjalista z zakresu grafiki komputerowej, systemów multimedialnych, systemów mobilnych, twórca aplikacji internetowych. Jest przygotowany do podjęcia pracy naukowo-badawczej w różnych jednostkach i centrach badawczych oraz do zarządzania zespołami w projektach informatycznych z wykorzystaniem współczesnych metod.
Absolwent zna język angielski, w tym specjalistyczny, w zakresie niezbędnym do pracy w międzynarodowych zespołach informatycznych, przygotowany jest do samokształcenia i doskonalenia zawodowego oraz podjęcia studiów w szkole doktorskiej.
Program kształcenia na kierunku Informatyka II stopnia jest jedynym programem prowadzonym w Politechnice Lubelskiej, który pozwala na osiągnięcie celów i efektów uczenia się, odnoszących się w ponad 90% do dyscypliny naukowej Informatyka techniczna i telekomunikacja. Żaden inny program kształcenia prowadzony w Uczelni nie ma podobnie zdefiniowanych celów i efektów uczenia się.
Inne, istniejące na Politechnice Lubelskiej kierunki z dyscypliną wiodącą Informatyka techniczna i telekomunikacja, a mianowicie Edukacja techniczno-informatyczna oraz Inżynieria bezpieczeństwa, mają inny profil absolwenta niż kierunek Informatyka. Na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna kształceni są przede wszystkim przyszli nauczyciele, a na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa – specjaliści od szerokorozumianego bezpieczeństwa technicznego.

Plan studiów


Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice studia I stopnia:

Jeśli z chęcią poszerzasz swoją wiedzę i potrafisz ją stale aktualizować to kierunek Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice jest dla Ciebie. Tu zdobędziesz gruntowną wiedzę i kompetencje inżynierskie z zakresu elektrotechniki, elektroniki oraz programowania, czyli najatrakcyjniejsze umiejętności dla przyszłego pracodawcy.
Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice to znakomity start dla tych, którzy chcieliby nabyć umiejętności twórczego działania w zakresie analizy, projektowania oraz praktycznej realizacji instalacji i urządzeń elektrycznych, cyfrowych systemów sterowania, sieci elektroenergetycznych, a także programowania sterowników przemysłowych, użytkowania sieci komputerowych i sieci przemysłowych.
Celem kształcenia na kierunku inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice jest umożliwienie jego absolwentom uzyskania unikatowych kompetencji inżynierskich będących wypadkową dziedzin elektrotechniki i informatyki w zakresie projektowania, wytwarzania i użytkowania nowoczesnego sprzętu i oprogramowania wykorzystywanych w elektrotechnice, branży IT oraz innych gałęziach przemysłu.
Studia przygotowują absolwenta do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz w biurach projektowych działających w obszarze elektrotechniki, automatyki i informatyki. Absolwent jest przygotowany do pracy związanej z wykorzystaniem narzędzi i technologii informatycznych w branży elektrotechnicznej m.in. na stanowiskach: programista systemów informatyki i automatyki przemysłowej, inżynier programowania przemysłowego, specjalista informatyk, konsultant ds. technicznych, inżynier zarządzający sieciami przemysłowymi, inżynier/specjalista ds. produkcji, inżynier utrzymania ruchu, inżynier obsługi/serwisant, inżynier konstruktor, projektant systemów sterowania maszyn, projektant i programista urządzeń mikroprocesorowych.
Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroniki, informatyki, automatyki i mechatroniki. Posiada umiejętność integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz opracowywaniu i stosowaniu technologii informatycznych w przemyśle.

Plan studiów


Inżynieria multimediów studia I stopnia

Inżynieria multimediów jest nowoczesnym, interdyscyplinarnym kierunkiem studiów łączącym wiedzę z obszarów nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk społecznych.
To kierunek skierowany do młodych ludzi z pasją i szansą zdobycia umiejętności obsługi nowoczesnej elektroniki wykorzystywanej w projektach artystycznych, użytkowych i w zakresie technik multimedialnych działających w sferze marketingu. Tu nauczysz się w jaki sposób tworzyć oprogramowanie, przetwarzać pliki graficzne i formy multimedialne oraz zapoznasz się z grafiką komputerową i zasadami tworzenia animacji. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności inżynierskie z zakresu projektowania i użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznych, oświetleniowych, audiowizualnych.
Dzięki zróżnicowanej ofercie modułów w toku kształcenia będziesz miał szansę zdobycia różnorodnych umiejętności i rozwijania się na kilku polach jednocześnie, co z pewnością zaprocentuje w Twojej karierze zawodowej.
Inżynieria multimediów jest nowoczesnym, interdyscyplinarnym kierunkiem studiów łączącym wiedzę z obszarów nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk społecznych.
To kierunek skierowany do młodych ludzi z pasją i szansą zdobycia umiejętności obsługi nowoczesnej elektroniki wykorzystywanej w projektach artystycznych, użytkowych i w zakresie technik multimedialnych działających w sferze marketingu. Tu nauczysz się w jaki sposób tworzyć oprogramowanie, przetwarzać pliki graficzne i formy multimedialne oraz zapoznasz się z grafiką komputerową i zasadami tworzenia animacji. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności inżynierskie z zakresu projektowania i użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznych, oświetleniowych, audiowizualnych.
Dzięki zróżnicowanej ofercie modułów w toku kształcenia będziesz miał szansę zdobycia różnorodnych umiejętności i rozwijania się na kilku polach jednocześnie, co z pewnością zaprocentuje w Twojej karierze zawodowej.

Plan studiów


Mechatronika studia II stopnia:

Absolwent studiów magisterskich kierunku Mechatronika posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn,elektroniki, elektrotechniki, informatyki, automatyki i robotyki. Jest przygotowany do rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich, opracowywania i realizacji programów badawczych – w tym bezpośredniego uczestniczenia w badaniach, w obszarze związanym z mechatroniką. Posiada umiejętności projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych. Uzyskana przez niego wiedza, kompetencje i umiejętności będą go predysponowały do obejmowania stanowisk związanych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz urządzeń technologicznych do realizacji zadań, w szczególności w mechatronice samochodowej lub systemach mobilnych. Posiada umiejętności integracji wiedzy  z inżynierii mechanicznej oraz automatyki, elektroniki i elektrotechniki przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji systemów mechatronicznych, posiada wiedzę z zakresu zastosowań informatyki oraz posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.
Absolwent może podjąć zatrudnienie w biurach projektowych, przedsiębiorstwach branży elektrycznej lub mechanicznej, w ośrodkach badawczych, instytucjach doradztwa technicznego oraz innych podmiotach gospodarczych przemysłu wytwarzającego układy mechatroniczne (elektromaszynowy, motoryzacyjny, itp.) lub eksploatujących i serwisujących układy, maszyny i urządzenia mechatroniczne. Może pełnić w nich kierownicze funkcje. Przygotowany jest do ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji i uzupełniania wiedzy oraz podjęcia studiów w szkole doktorskiej.

Plan studiów


Inżynieria Biomedyczna studia II stopnia:

Absolwent studiów magisterskich posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym w obszarze informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Absolwent posiada umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych. Absolwent jest przygotowany do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz
obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych; udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej a także systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną.
Absolwent może podjąć zatrudnienie w szpitalach, jednostkach klinicznych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, w biurach projektowych i firmach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych, w ośrodkach badawczych, instytucjach doradztwa technicznego oraz administracji medycznej. Może pełnić w nich kierownicze funkcje. Przygotowany jest do ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji i uzupełniania wiedzy oraz podjęcia studiów w szkole doktorskiej.

Plan studiów