Kierunki kształcenia prowadzone przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki.

Studia I stopnia (inżynierskie):

 Kierunek (tryb) Nabór na semestr Siatka programowa
 Elektrotechnika (stacjonarne) Zimowy 
(od października)
icon pdf
 Elektrotechnika (niestacjonarne)
Zimowy 
(od października)
icon pdf
 Informatyka (stacjonarne) Zimowy
 (od października)
icon pdf
 Informatyka (niestacjonarne) Zimowy 
(od października)
icon pdf
 Inżynierskie zastosowanie informatyki w  elektrotechnice (stacjonarne) Zimowy
 (od października)
icon pdf
 Inżynieria multimediów (stacjonarne) Zimowy 
(od października)
icon pdf

Studia II stopnia (magisterskie):

 Kierunek (tryb) Nabór na semestr Siatka programowa
 Elektrotechnika (stacjonarne) Letni
(od lutego)
icon pdf
 Elektrotechnika (niestacjonarne)
Zimowy
(od października)
 icon pdf
 Informatyka (stacjonarne) Letni 
(od lutego)
icon pdf
 Informatyka (niestacjonarne) Zimowy
(od października)
 icon pdf
 Mechatronika (stacjonarne) Letni 
(od lutego)
icon pdf
 Inżynieria biomedyczna (stacjonarne) Letni 
(od lutego)
icon pdf