FAQ - najczęściej zadawane pytania

Pyt.1:   Gdzie znajdę szczegółowe informacje na temat bierzącej rekrutacji?
Odp.:   Informacja na ten temat dostępne są w informatorze oraz w uchwale senatu PL.

Pyt.2:   Jak obliczane są punkty (wskaźnik rekrutacyjny W)?
Odp.:   Informacja na ten temat oraz przykłady są umieszczone na stronie Punktacja.

Pyt.3:   Jakie są progi punktowe gwarantujące zakwalifikowanie się na poszczególne kierunki studiów?
Odp.:   Progi punktowe są różne w każdym roku, gdyż zależą od wyników matur kandydatów, a także w różnych latach obowiązują różne sposoby wyliczania punktów.

Pyt.4:   Czy rodzice (znajomi) mogą się za mnie zarejestrować? (złożyć dokumenty, odebrać dokumenty, itp.)?
Odp.:  Tak, ale tylko wtedy jeżeli kandydat wcześniej osoby te upoważnił. Druk upoważnienia dostępny jest na stronie (
pobierz Upoważnienie) i MUSI być podpisany przez kandydata w obecności członka WKR lub podpis MUSI być poświadczony przez notariusza albo urząd gminy bądź miasta albo dyrektora szkoły (pieczęć instytucji oraz pieczęć imienna i podpis osoby potwierdzającej),

Pyt.5:    Czy jeżeli chcę zdawać na 2 kierunki (Informatyka i Elektrotechnika) to muszę się dwa razy rejestrować?
Odp.:   W takim przypadku w systemie elektronicznej rejestracji należy dodać kolejny kierunek, wpłacić opłatę rekrutacyjną na nowo otrzymane konto.

Pyt.6:    Na czym polega "zarejestrowanie" się po zakwalifikowaniu na studia?
Odp.:  Zarejestrowanie się polega na dostarczeniu w wyznaczonym terminie oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów - informacja o miejscu i terminie składania dokumentów będzie podana na stronie oraz na ogłoszeniu w gablocie w budynku Wydziału.

Pyt.7:   Czy przez telefon dowiem się o wynikach rekrutacji/odwołania?
Odp.: Nie. Przez telefon nie udzielamy żadnych informacji na temat wyników postępowania rekrutacyjnego/odwoławczego. Informacje o wynikach Kandydat może sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto w systemie
ERK.

Pyt.8:   Dlaczego moje dane zniknęły z systemu ERK mimo, że zostałem przyjęty na studia?
Odp.:   Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia i dokonali rejestracji, przestają być kandydatami na studia i ich dane są przenoszone do systemu Wirtualnego Dziekanatu.
Od tej pory kandydat-student może je sprawdzić (np. nr wirtualnego konta) pod adresem
https://ehms.pollub.pl/.

Pyt.9:   W poprzednim roku starałem się o przyjęcie na studia, jak w bieżącym roku wziąć udział w rekrutacji?
Odp.:   Należy zaktualizować swoje dane w systemie
ERK logując się do niego za pomocą loginu i hasła otrzymanych w poprzednim roku. W przypadku zgubienia tych danych należy skontaktować się z administratorem systemu - kontakt w głównym oknie systemu ERK.

Pyt.10:   Opłata rekrutacyjna została wniesiona  - czy muszę dostarczać pokwitowanie jej wniesienia?
Odp.:   Potwierdzenie wniesienia opłaty pojawia się na koncie kandydata w systemie ERK na drugi dzień po zaksięgowaniu wpłaty - może to nastąpić do kilku dni od wniesienia opłaty. Komisja otrzymuje więc informację o wniesieniu opłaty - nie ma potrzeby dowożenia, czy przesyłania w jakikolwiek sposób pokwitowania wniesienia opłaty. Gdyby po ogłoszeniu wyników status Kandydata zmienił się na "Nie przyjęty z powodu braku opłaty" to należy dostarczyć pokwitowanie (oraz inne dokumenty niezbędne do rejestracji).