Decyzją przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WEiI zostaje uruchomiona II tura rekrutacji zgodnie z poniższym harmonogramem:

1 Elektroniczna rejstracja kandydatów  8.2.2017 - 14.02.2018
2 Wniesienie opłaty rekrutacyjnej  14.02.2018
3 Wprowadzenie do systemu wyników będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego  14.02.2018
4 Wyniki postępowania kwalifikacyjnego (zmiana statusów w systemie rekrutacyjnym ERK)  16.02.2018
5 Rejestracja kandydató (dostarczanie papierowej kompletu wymaganych dokumentów)  16-19.02.2018
6 Ewentualna rozmowa kwalifikacyjna  16-19.02.2018
     
  Godziny pracy komisji rekrutacyjnej:  
  piątek, 16 lutego 1100 - 1500
  poniedziałek, 19 lutego 1200 - 1500

Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone na przedstawione poniżej specjalności prowadzone w ramach kierunków studiów prowadzonych przez WEiI.

 • Elektrotechnika
  • Elektrotechnologie OZE
  • Inteligentne technologie w elektrotechnice
  • Elektroenergetyka
  • Projektowanie urządzeń elektrycznych
  • Napędy elektryczne w automatyce przemysłowej
  • Elektrotechnika w pojazdach samochodowych
 • Informatyka
  • Aplikacje internetowe
  • Technologie wytwarzania oprogramowania
 • Inżynieria Biomedyczna
  • Elektroniczna aparatura i informatyka medyczna
 • Mechatronika
  • Systemy mobilne w mechatronice
  • Mechatronika samochodowa

W dniu 2 lutego komisja rekrutacyjna WEiI przeprowadziła wstępną kwalifikację kandydatów. W jej wyniku zostały zmienione statusy kandydatów. W zależności od posiadanego statusu kandydaci mogą:

Zakwalifikowany do przyjęcia - Dostarczyć do komisji komplet dokumentów w celu finalizacji procesu rekrutacji

Propozycja zmiany specjalności - z powodu nieuruchomienia wybranej specjalności proponujemy przyjęcie na jedną z uruchamianych specjalności, kandydat proszony jest o dostarczenie do komisji kompletu dokumentów oraz wskazanie nowej specjalności.

Niezakwalifikowany - osoby które do dnia 31 stycznia nie obroniły się i wprowadziły ocenie 2 do systemu, a do dnia 7 lutego zdadzą egzamin końcowy i uzyskają tytuł inżyniera, moga złożyć w komisji komplet dokumentów wraz z podaniem odwoławczym

Niedopuszczony z powodu braku opłaty - osoby których opłata rekrutacyjna z niezależnych powodów nie została uregulowana do 31 stycznia mogą w komisji złożyć podanie odwoławcze (wraz z potwierdzeniem wpłaty) i po pozytywnej weryfikacji złożyć komplet dokumentów


Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie tytułu inżyniera i uprawniającymi do podjęcia studiów na II stopniu są:

 • Dyplom inżyniera
 • Zaświadczenie wystawione przez dziekanat właściwego wydziału kandydata o uzyskaniu tytułu inżyniera (wraz z oceną i informacją o średniej)
 • W przypadku kandydatów z Politechniki Lubelskiej można przedłożyć ksero protokołu egzaminacyjnego z egzaminu dyplemowego uzyskanego od sekretarza komisji egzaminacyjnej w dniu egzaminu

Decyzją Dziekana kandydaci będą przyjmowani w ramach poszczególnych kierunków na następujące specjalności:

 • Elektrotechnika
  • Elektrotechnologie OZE
  • Inteligentne technologie w elektrotechnice
  • Elektroenergetyka
  • Projektowanie urządzeń elektrycznych
  • Napędy elektryczne w automatyce przemysłowej
  • Elektrotechnika w pojazdach samochodowych
 • Informatyka
  • Aplikacje internetowe
  • Technologie wytwarzania oprogramowania
 • Inżynieria Biomedyczna
  • Elektroniczna aparatura i informatyka medyczna
 • Mechatronika
  • Systemy mobilne w mechatronice
  • Mechatronika samochodowa

Komisja Rekrutacyjna pracuje w sali E207 w budynku wydziału Elektrotechniki i Informatyki w dniach:

 • 5 lutego, od 10 do 14
 • 6 lutego, od 10 do 14
 • 7 lutego, od 12 do 16

Zgodnie z uchwałą senatu Nr 27/2016/V z dniem 1 grudnia 2017 został uruchomiony system elektronicznej rekrutacji ERK.

Harmonogramem rekrutacji:

1 Elektroniczna rejstracja kandydatów  01.12.2017 - 31.01.2018
2 Wniesienie opłaty rekrutacyjnej  31.01.2018
3 Wprowadzenie do systemu wyników będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego  31.01.2018
4 Wyniki postępowania kwalifikacyjnego (zmiana statusów w systemie rekrutacyjnym ERK)  02.02.2018
5 Rejestracja kandydató (dostarczanie papierowej kompletu wymaganych dokumentów)  05-07.02.2018
6 Ewentualna rozmowa kwalifikacyjna  05-07.02.2018

Uzupełniająca elektroniczna rejstracja kandydatów będzie uruchomiona w przypadku niewypełnienia limitu miejsc


Rekrutacja prowadzona będzie na:

 1. Studia II stopnia w systemie stacjonarnym na kierunki:
  • Elektrotechnika
   • Elektrotechnologie OZE
   • Inteligentne technologie w elektrotechnice
   • Systemy optoelektroniczne
   • Zrównoważona energetyka
   • Elektroenergetyka
   • Projektowanie urządzeń elektrycznych
   • Napędy elektryczne w automatyce przemysłowej
   • Inżynieria komputerowa w diagnostyce medycznej
   • Elektrotechnika w pojazdach samochodowych
  • Informatyka
   • Aplikacje internetowe
   • Eksploatacja systemów informatycznych
   • Sieci informatyczne
   • Systemy mobilne i techniki multimedialne
   • Systemy teleinformatyczne
   • Technologie wytwarzania oprogramowania
  • Mechatronika
   • Systemy mobilne w mechatronice
   • Mechatronika samochodowa
  • Inżynieria Biomedyczna
   • Elektroniczna aparatura i informatyka medyczna
   • Technologie wytwarzania w inżynierii biomedycznej
 2. Studia II stopnia w systemie niestacjonarnym na kierunki:
  • Mechatronika
   • Systemy mobilne w mechatronice
   • Mechatronika samochodowa
  • Inżynieria Biomedyczna
   • Elektroniczna aparatura i informatyka medyczna
   • Technologie wytwarzania w inżynierii biomedycznej

Kandydaci którzy uzyskali status:

 1. ZAKWALIFIKOWANY DO PRZYJĘCIA - proszeni są o dostarczenie do komisji rekrutacyjnej wymaganego kompletu dokumentów (wyszczególnione na stronie WKR http://rekrutacja.weii.pollub.pl) w dniach pracy komisji (szczegółowe informacje poniżej)
 2. LISTA REZERWOWA - mogą złożyć w komisji rekrutacyjnej komplet dokumetów wraz z podaniem o przyjęcie z listy rezerwowej.

     Osoby które z niezależnych powodów w czasie poprzednich tór rekrutacji nie złozyły dokumentów (na kierunki Elektrotechnika I stopnia stacjonarna lub niestacjonarna, Informatyka I stopnia niestacjonarna lub na studia II stopnia niestacjonarne nakierunkach Elektrotechnika i Informatyka) mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na PL w trybie odwoławczym. Proszone są o złożenie w dniach pracy komisji podania odwoławczego wraz z kompletem dokumentów.

     Podania odwoławcze i osób z listy rezerwowej będą rozpatrywane w czwartek po zakończeniu prac komisji rekrutacyjnej.

W dniu 19 września 2017 komisja będzie przyjmowała dokumenty od godziny 12:30. Komisja pracuje w sali E207 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WEiI inforuje o uruchomieniu dodatkowego naboru na studia prowadzone na WEiI na następujących kierunkach:

 1. Elektrotechnika I stopień stacjonarna - próg kwalifikacyjny powyżej 90 punktów (lista rezerwowa między 90 a 80)
 2. Elektrotechnika I stopień niestacjonarna - próg kwalifikacyjny powyżej 60 punktów
 3. Informatyka I stopień niestacjonarna - próg kwalifikacyjny powyżej 90 punktów
 4. Elektrotechnika II stopień niestacjonarna
  • EE - Elektroenergetyka
  • PUE - Projektowanien urządzeń elektrycznych
  • NMwAP - Napędy mikroprocesorowa w automatyce przemysłowej
  • ITwE - Inteligentne technologie w elektrotechnice
 5. Informatyka II stopień niestacjonarna
  • AI - aplikacje internetowe
  • TWO - Technologie Wytwarzania Oprogramowania
  • SI - sieci informatyczne

Harmonogram rekrutacji:

21 lipca - 15 września 2017 - rejstracja w elektronicznym systemie rekrutacyjnym

do 15 września - wniesienie opłaty rekrutacyjnej

19 września - wstępna kwalifikacja kandydatów (zmiana statusów do godziny 11)

19-21 września - rejstracja na studia (składanie komletu dokumentów przez osoby zakwalifikowane)

Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej:

19 września -  11-15 w sali E207

20-21 września - 10-16 w sali 207