Wydział Elektrotechniki i Informatyki prowadzi dodatkowy nabór na następujące kierunki studiów niestacjonarnych:

 1. I stopnia
  • Elektrotechnika
  • Informatyka
 2. II stopnia
  • Elektrotechnika
   • EE - Elektro Energetyka
   • PUE - Projektowanie Urządzeń Elektrycznych
   • ITwE - Inteligentne Technologie w Elektrotechnice
  • Informatyka
   • AI - Aplikacje Internetowe
   • TWO - Technologie Wytwarzania Oprogramowania

Rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji - do 15 września 2018 r.

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej - do 15 września 2018 r.

Wprowadzenie punktów ze świadectw lub dyplomu - do 15 września 2018 r.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w dniu 24 lipca 2018 r. przeprowadziła wstępną kwalifikację kandydatów w dodatkowym naborze na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Elektrotechnika. Osoby które uzyskały status "Zakwalifikowany do przyjęcia" oraz "Lista Rezerwowa" proszone są o dostarczenie do Komisji (Sala E214) kompletów dokumentów. Komisja pracuje:

 1. Czwartek 26 lipca 2018 r. - 1200 -1600
 2. Piątek 27 lipca 2018 r. - 1200 - 1600

Uchwałą Komisji Rekrutacyjnej  Wydziału Elektrotechniki i Informatyki został przeprowadzony proces kwalifikacji kandydatów na studia niestacjonarne.

 1. Osoby ze statusem "Zakwalifikowany do przyjęcia" proszone są o dostarczanie do komisji rekrutacyjnej (sala E214) kompletu dokumentów w dniach 23 lipca (poniedziałek) od 1100 do 1600 oraz 24 lipca (wtorek)  od 1400 do 1600

 2. Osoby ze statusem "Lista rezerwowa" ich kandydatury będą rozpatrywane po zakończeniu przyjmowania dokumentów. Osoby te będą informowane poprzez zmianę statusu na "Zakwalifikowany z listy rezerwowej" lub indywidualne (o ile wyraziły zgodę na kontakt mailowy lub telefoniczny)

Decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej uruchomiony zostaje dodatkowy nabór na studia pierwszego stopnia w systemie stacjonarnym na kierunku Elektrotechnika. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. Rejestracja w systemie EHMS: od 16 do 20 lipca 2018 r.
 2. Wprowadzenie ocen ze świadectwa maturalnego: do 20 lipca 2018 r.
 3. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej: do 20 lipca 2018 r.
 4. Wstępna kwalifikacja kandydatów, oraz wywieszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 24 lipca 2018 r. do godziny 1400
 5. Dostarczanie dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej: od 26 do 27 lipca 2018 r. w godzinach 1200 - 1600, do sali E214

Rekrutacja na studia niestacjonarne:

     I stopnia - Elektrotechnika i Informatyka

    II stopnia - Elektrotechnika, Informatyka, Mechatronika i Inżynieria Biomedyczna

Odbywać się będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. Ogłoszenie wyników kwalifikacji wstępnej: 20 lipca 2018 r. - około godziny 1400, zmiana statusów w systemie oraz wywieszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia.
 2. Dostarczanie kompletu dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej
 • 23 lipca: w godzinach 1100 - 1600
 • 24 lipca: w godzinach 1400 - 1600

Komisja rekrutacyjna pracuje w sali E214.