Badania lekarskie - KOMUNIKAT

W dniu 14 maja 2021 r. rektor Politechniki Lubelskiej podpisał zarządzenie Nr. R-51/2021 w sprawie badań lekarskich dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów w semestrze zimowym na Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2021/22.

Zgodnie z treścią Zarządzenia kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów na kierunkach objętych rekrutacją na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki (tj. Elektrotechnika, Informatyka, Inżynieria Multimediów, Inżynierskie zastosowanie informatyki w elektrotechnice) nie mają obowiązku wykonania badań lekarskich.

OPŁATY - KOMUNIKAT

Informacje dotyczące opłat znajdują się pod adresem https://www.pollub.pl/pl/kandydaci/studia-i-stopnia/oplaty

HARMONOGRAM REKRUTACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI
(semestr zimowy 2021/2022)

Kierunki kształcenia:

  • Elektrotechnika, stacjonarne I stopnia,
  • Elektrotechnika, niestacjonarne I stopnia,
  • Elektrotechnika, niestacjonarne II stopnia,
  • Informatyka, stacjonarne I stopnia, 
  • Informatyka, niestacjonarne I stopnia,
  • Informatyka, niestacjonarne II stopnia,
  • Inżynieria multimediów, stacjonarne I stopnia,
  • Inżynierskie zastosowanie informatyki w elektrotechnice, stacjonarne I stopnia.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1. Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK): 

17.05.2021 r. - 09.07.2021 r. - dla kierunków stacjonarnych I stopnia,
17.05.2021 r. - 16.07.2021 r. - dla kierunków niestacjonarnych I i II stopnia.

2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej: 

17.05.2021 r. - 09.07.2021 r. - dla kierunków stacjonarnych I stopnia
17.05.2021 r. - 16.07.2021 r. - dla kierunków niestacjonarnych I i II stopnia.

3. Wprowadzenie do systemu ERK wyników ze świadectwa dojrzałości lub/i ze świadectwa ukończenia skoły/ dyplomu ukończenia studiów będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego:

do 11.07.2021 r. - dla kierunków stacjonarnych I stopnia,
do 18.07.2021 r. - dla kierunków niestacjonarnych I i II stopnia.

4. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego (listy zakwalifikowanych do przyjęcia, przekazanie informacji na indywidualne konta kandydata poprzez system ERK):

12.07.2021 r. (do godz. 15:00) - dla kierunków stacjonarnych I stopnia,
19.07.2021 r. (do godz. 15:00) - dla kierunków niestacjonarnych I i II stopnia.

5. Dostarczenie wymaganych dokumentów (rejestracja kandydatów na studia), wykaz wymaganych dokumentów TUTAJ:

12.07.2021 r. - 16.07.2021 r. - dla kierunków stacjonarnych I stopnia,
19.07.2021 r. - 23.07.2021 r. - dla kierunków niestacjonarnych I i II stopnia.