Kandydaci którzy uzyskali status:

 1. ZAKWALIFIKOWANY DO PRZYJĘCIA - proszeni są o dostarczenie do komisji rekrutacyjnej wymaganego kompletu dokumentów (wyszczególnione na stronie WKR http://rekrutacja.weii.pollub.pl) w dniach pracy komisji (szczegółowe informacje poniżej)
 2. LISTA REZERWOWA - mogą złożyć w komisji rekrutacyjnej komplet dokumetów wraz z podaniem o przyjęcie z listy rezerwowej.

     Osoby które z niezależnych powodów w czasie poprzednich tór rekrutacji nie złozyły dokumentów (na kierunki Elektrotechnika I stopnia stacjonarna lub niestacjonarna, Informatyka I stopnia niestacjonarna lub na studia II stopnia niestacjonarne nakierunkach Elektrotechnika i Informatyka) mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na PL w trybie odwoławczym. Proszone są o złożenie w dniach pracy komisji podania odwoławczego wraz z kompletem dokumentów.

     Podania odwoławcze i osób z listy rezerwowej będą rozpatrywane w czwartek po zakończeniu prac komisji rekrutacyjnej.

W dniu 19 września 2017 komisja będzie przyjmowała dokumenty od godziny 12:30. Komisja pracuje w sali E207 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WEiI inforuje o uruchomieniu dodatkowego naboru na studia prowadzone na WEiI na następujących kierunkach:

 1. Elektrotechnika I stopień stacjonarna - próg kwalifikacyjny powyżej 90 punktów (lista rezerwowa między 90 a 80)
 2. Elektrotechnika I stopień niestacjonarna - próg kwalifikacyjny powyżej 60 punktów
 3. Informatyka I stopień niestacjonarna - próg kwalifikacyjny powyżej 90 punktów
 4. Elektrotechnika II stopień niestacjonarna
  • EE - Elektroenergetyka
  • PUE - Projektowanien urządzeń elektrycznych
  • NMwAP - Napędy mikroprocesorowa w automatyce przemysłowej
  • ITwE - Inteligentne technologie w elektrotechnice
 5. Informatyka II stopień niestacjonarna
  • AI - aplikacje internetowe
  • TWO - Technologie Wytwarzania Oprogramowania
  • SI - sieci informatyczne

Harmonogram rekrutacji:

21 lipca - 15 września 2017 - rejstracja w elektronicznym systemie rekrutacyjnym

do 15 września - wniesienie opłaty rekrutacyjnej

19 września - wstępna kwalifikacja kandydatów (zmiana statusów do godziny 11)

19-21 września - rejstracja na studia (składanie komletu dokumentów przez osoby zakwalifikowane)

Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej:

19 września -  11-15 w sali E207

20-21 września - 10-16 w sali 207

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna informuje o uruchomieniu II tury rekrutacji na studia stacjonarne na kierunku Elektrotechnika.

Rejstracja w systemie ERK                                - 14-17 lipca 2017

Wprowadzenie ocen ze świadectwa maturalnego - do 17 lipca 2017

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej                         - do 17 lipca 2017

Wstępna kwalifikacja kandydatów                      - 19 lipca 2017

Rekruacja, przyjmowanie dokumentów               - 19-21 lipca 2017

W czasie rekrutacji na semestr zimowy 2017/18 Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WEiI dyżurować będzie w sali E207 w budynku WEiI zgodnie z poniższym grafikiem.

Lp. Data Godziny
1 3-7.07.2017 10-13
2 11-13.07.2017 9-15
3 18-20.07.2017 10-16
4 21.o7.2017 10-14

stronaA

stronaB

Więcej artykułów…