Informujemy że aktualnie, do 4 października, trwa III tura rekrutacji (zapisy w systemie ERK). Wydział Elektrotechniki i Informatyki rekrutuje w jej ramach na studia stacjonarne I stopnia na kierunki:

  • Elektrotechnika
  • Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice

Lista zakwalifikowanych kandydatów do przyjęcia w ramach II tury na kierunki: Elektrotechnika, Inzynieria multimediów, Inżynierskie zastosowanie informatyki i elektrotechnice.

W dniu 8 września decyzją wydziałowej komisji rekrutacyjnej przeprowadzono postępowanie kwalifikacyjne.

Zakwalifikowani do przyjęcia kandydaci chcący dopełnić formalności proszeni są o dostarczenie do komisji kompletu dokumentów do dnia 15 września. Zalecane jest aby dokumenty przesłać pocztą lub kurierem. Osobiste złożenie dokumentów jest możliwe w godzinach pracy komisji w dni robocze od 8 do 15 września w godzinach od 11 do 14.

Komplet dokumentów składa się z:

  1. Ankiety osobowej podpisanej przez kandydata
  2. Oświadczenia o ochronie danych osobowych, podpisane przez kandydata
  3. ORYGINAŁ świadectwa dojrzałości

Dokumenty należy przesłać na adres:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Politechnika Lubelska

"REKRUTACJA WEiI 2020"

ul. Nadbystrzycka 38A

20-618 Lublin

pokój 214

Kandydaci z listy rezerwowej będą kwalifikowani w miarę potrzeb.

Osoby ze statusem "Propozycja zmiany kierunku/trybu studiów" zapraszamy na inne kierunki prowadzone na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego w ramach II tury będą upublicznione (zmiana statusu i listy) zostanie przeprowadzone do godziny 15 w dniu 8 września.

Komisja rekrutacyjna będzie dyżurowała od środy 9 września do piatku 11 września w godzinach od 11 do 14.