Na semestr zimowy 2018/19 Wydział Elektrotechniki i Informatyki prowadzi postępowanie rekrutacyjne na następujące kierunki:

Studia stacjonarne I stopnia - Inżynierskie:

 1. Elektrotechnika
 2. Informatyka

Studia niestacjonarne I stopnia - Inzynierskie:

 1. Elektrotechnika
 2. Informatyka

Studia niestacjonarne II stopnia - Magisterskie:

 • Elektrotechnika
  • Elektrotechnologie OZE
  • Inteligentne technologie w elektrotechnice
  • Systemy optoelektroniczne
  • Elektroenergetyka
  • Projektowanie urządzeń elektrycznych
  • Napędy elektryczne w automatyce przemysłowej
  • Elektrotechnika w pojazdach samochodowych
 • Informatyka
  • Aplikacje internetowe
  • Eksploatacja systemów informatycznych
  • Sieci informatyczne
  • Systemy mobilne i techniki multimedialne
  • Systemy teleinformatyczne
  • Technologie wytwarzania oprogramowania
 • Mechatronika
  • Systemy mobilne w mechatronice
  • Mechatronika samochodowa
 • Inżynieria Biomedyczna
  • Elektroniczna aparatura i informatyka medyczna
  • Technologie wytwarzania w inżynierii biomedycznej
 • Wyniki postępowania kwalifikacyjnego (listy zakwalifikowanych do przyjęcia, zmiana ststusów na koncie ERK)
  • studia stacjonarne
 • Rejestracja kandydatów na studia (dostarczanie dokumentów)
  • studia stacjonarne

Postępowanie rekrutacyjne na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki będzie prowadzone zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. Elektroniczna rejestracja kandydatów
  • studia stacjonarne      - 21.05-03.07.2018r.  21.05 - 5.07.2018 r.
  • studia niestacjonarne  - 21.05-17.07.2018r.
 2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej
  • studia stacjonarne      - 21.05-03.07.2018r.  21.05 - 5.07.2018 r.
  • studia niestacjonarne  - 21.05-17.07.2018r.
 3. Wprowadzenie do systemu ocen ze świadectwa dojrzałości
  • studia stacjonarne      - do 5.07.2018 r.
  • studia niestacjonarne  - do 17.07.2018 r.
 4. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego (wywieszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia, zmiana statusów w systemie ERK)
  • studia stacjonarne      - 9.07.2018 r. do godz. 1400
  • studia niestacjonarne  - 20.07.2018 r. do godz. 1400
 5. Rejstracja kandydatów na studia (dostarczanie wymaganych dokumentów do komisji rekrutacyjnej WEiI sala E207)
  • studia stacjonarne      - 10.07 - 12.07.2018 r. (godziny pracy komisji rekrutacyjnej zostaną podane w osobnym ogłoszeniu)
  • studia niestacjonarne  -

Dodatkowy nabór w ramach kolejnych tur rekrutacji będzie prowadzony tylko w przypadku gdy w czasie rekrutacji podstawowej nie zostaną wypełnione limity miejsc. O uruchomieniu dodatkowego naboru będziemy informowali w ogłoszeniu po zakończeniu pierwszej tury rekrutacji.


stronaA

stronaB

Badania lekarskie wymagane przy rekrutacji na studia na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, na kierunki Elektrotechnika, Mechatronika, Inżynieria Biomedyczna, wykonać będzie można nieodpłatnie ze skierowaniem wygenerowanym przez system EHMS w wymienionych poniżej przychodniach Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie:

Filia Nr 1.
ul. Nałęczowska 27
tel.: 81 533 00 34
w godzinach od 1000 do 1600

Filia Nr 2
ul. Nowy Świat 38
tel.: 81 532 72 83
w godzinach od 900 do 1600

W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) pacjęci będą przyjmowani w godzinach od 800 do 1400

Jednocześnie informujemy że badania można wykonać w dowolnej Poradni Medycyny Pracy, przy czym zaświadczenie powinno zawierać następujące informacje:

 1. Pieczątka przychodni z wyraźną informacją że jest to Poradnia Medycyny Pracy
 2. Wskazanie w zaświadczeniu kierunku studiów którego dotyczy badanie
 3. Dane osobowe i adresowe kandydata