Dyżur telefoniczny:

 • 16 września - 1000 - 1300
 • 17 września - 1000 - 1300

Przyjmowanie dokumentów w sali E214:

 • 18 września - 1000 - 1500
 • 19 września - 1000 - 1300
 • 20 września - 1200 - 1700

Decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Elektrotechniki i Informatyki uruchomione zostają dodatkowe tury naboru:

 • III tura naboru na kierunku elektrotechnika w trybie stacjonarnym I stopnia -
  • od 25 lipca do 15 września - rejestracja w systemie ERK
  • do 15 września - wniesienie opłaty rekrutacyjnej i ocen z świadectwa maturalnego
 • II tura naboru na studia niestacjonarne:
  • I i II stopnia - elektrotechnika i informatyka
  • od 22 lipca do 15 września - rejestracja w systemie ERK
  • do 15 września - wniesienie opłaty rekrutacyjnej i ocen z świadectwa maturalnego lub dyplomu studiów inżynierskich
 • 17 września - ogłoszenie wstępnej kwalifikacji kandydatów (do godziny 1200), zmiana statusów
 • 18-20 września - dostarczania kompletów wymaganych dokumentów (potwierdzenie woli podjęcia studiów) - szczegółowy grafik dyżurów zostanie ogłoszony we wrześniu

Studenci I roku maja mozliwośc zdobycia stypendium fundacji Batorego.

Blize informacje pod ADRESEM.

W związku z problemami z wykonaniem badań lekarskich w poradniach medycyny pracy decyzja uczelnianej komisji rekrutacyjnej przedłużony zostaje czas na składanie dokumentów na kierunki elektrotechnika i informatyka I stopnia w trybie stacjonarnym.

Dokumenty można będzie składać do 18 lipca.

W dniach 17 i 18 lipca komisja pracuje w godzinach do 1000 do 1500.

 

Decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej uruchomiony został dodatkowy nabór na studia I stopnia stacjonarne na kierunku Elektrotechnika.

Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z poniższym harmonogramem:

Rejestracja kandydatów w systemie ERK: od 10 do 17 lipca 2019 r.

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej: do 17 lipca 2019 r.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego, ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, zmiana statusów w systemie ERK: 19 lipca 2019 r. do godziny 1400

Rejestracja zakwalifikowanych kandydatów na studia: dostarczanie wymaganych dokumentów: od 19 do 24 lipca 2019 r.