Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WEiI informuje że decyzją Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej uruchomiony zostaje nabór na studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające się w semestrze Letnim 2018/19. 

Harmonogramem rekrutacji:

1 Elektroniczna rejestracja kandydatów  01.12.2018 r. - 31.01.2019 r.
2 Wniesienie opłaty rekrutacyjnej  01.12.2018 r. - 31.01.2019 r.
3 Wprowadzenie do systemu wyników będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego  do 31.01.2019 r.
4 Wyniki postępowania kwalifikacyjnego (zmiana statusów w systemie rekrutacyjnym ERK)  01.02.2019 r.
5 Rejestracja kandydatów (dostarczanie papierowej kompletu wymaganych dokumentów)  04-06.02.2019 r.
6 Ewentualna rozmowa kwalifikacyjna  04-06.02.2019 r.

Uzupełniająca elektroniczna rejestracja kandydatów będzie uruchomiona w przypadku niewypełnienia limitu miejsc (7.02 - 13.02.2019 r.


Rekrutacja prowadzona będzie na następujące kierunki i specjalności:

 1. Studia II stopnia w systemie stacjonarnym na kierunki:
  • Elektrotechnika
   • Elektrotechnologie OZE
   • Inteligentne technologie w elektrotechnice
   • Systemy optoelektroniczne
   • Zrównoważona energetyka
   • Elektroenergetyka
   • Projektowanie urządzeń elektrycznych
   • Napędy elektryczne w automatyce przemysłowej
   • Inżynieria komputerowa w diagnostyce medycznej
   • Elektrotechnika w pojazdach samochodowych
   • Power and Measurement (studia w jęz. ang.)
   • Энергетика и Электрические измерения (studia w jęz. ros.)
  • Informatyka
   • Aplikacje internetowe
   • Eksploatacja systemów informatycznych
   • Sieci informatyczne
   • Systemy mobilne i techniki multimedialne
   • Systemy teleinformatyczne
   • Technologie wytwarzania oprogramowania
   • Mobile Application Development  (studia stacjonarne w jęz. ang.)
   • Mobile Systems and Information Networks (studia stacjonarne w jęz. ang.)
  • Mechatronika
   • Systemy mobilne w mechatronice
   • Mechatronika samochodowa
  • Inżynieria Biomedyczna
   • Elektroniczna aparatura i informatyka medyczna
   • Technologie wytwarzania w inżynierii biomedycznej
 2. Studia II stopnia w systemie niestacjonarnym na kierunki:
  • Mechatronika
   • Systemy mobilne w mechatronice
   • Mechatronika samochodowa
  • Inżynieria Biomedyczna
   • Elektroniczna aparatura i informatyka medyczna
   • Technologie wytwarzania w inżynierii biomedycznej

Decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WEiI ustalono harmonogram rekrutacji uzupełniającej dla kierunków Elektrotechnika i Informatyka.

18 września 2018 r. - Wstępna kwalifikacja kandydatów (zmiana statusów w systemie EHMS) do godziny 14.

19 - 20 września 2018 r. - Przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów przez członków komisji rekrutacyjnej, komisja będzie pracowała w godzinach 12 - 16 w sali E214 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki.

Zwracamy uwagę że będa przyjmowane tylko komplety dokumentów:

Kandydaci na I stopień:

 1. Ankieta osobowa
 2. Dokument potwierdzający zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 3. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia studiów na kierunku elektrotechnika
 4. Ksero świadectwa dojrzałości plus oryginał do wglądu
 5. Ksero dowodu osobistego i oryginał do wglądu
 6. Dwa zdjęcia w formacie dowodowym

Kandydaci na II stopień

 1. Ankieta osobowa
 2. Dokument potwierdzający zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 3. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia studiów na kierunku elektrotechnika
 4. Ksero dyplomu i oryginał do wglądu (może być zaświadczenie z dzikanatu potwierdzające zdobycie tytułu inżyniera)
 5. Ksero suplementu do dyplomu i oryginał do wglądu
 6. Ksero dowodu osobistego i oryginał do wglądu
 7. Dwa zdjęcia w formacie dowodowym
 8. W przypadku kandydatów z innych uczelni lub kończących inny kierunke studiów I stopnie w stosunku do podejmowanego konieczne jest odbycie rozmowy z dziekanem do spraw studenckich w sprawie zgodności kierunkowej i wyznaczeniem ewentualnych różnic programowych

Wydział Elektrotechniki i Informatyki prowadzi dodatkowy nabór na następujące kierunki studiów niestacjonarnych:

 1. I stopnia
  • Elektrotechnika
  • Informatyka
 2. II stopnia
  • Elektrotechnika
   • EE - Elektro Energetyka
   • PUE - Projektowanie Urządzeń Elektrycznych
   • ITwE - Inteligentne Technologie w Elektrotechnice
  • Informatyka
   • AI - Aplikacje Internetowe
   • TWO - Technologie Wytwarzania Oprogramowania

Rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji - do 15 września 2018 r.

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej - do 15 września 2018 r.

Wprowadzenie punktów ze świadectw lub dyplomu - do 15 września 2018 r.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w dniu 24 lipca 2018 r. przeprowadziła wstępną kwalifikację kandydatów w dodatkowym naborze na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Elektrotechnika. Osoby które uzyskały status "Zakwalifikowany do przyjęcia" oraz "Lista Rezerwowa" proszone są o dostarczenie do Komisji (Sala E214) kompletów dokumentów. Komisja pracuje:

 1. Czwartek 26 lipca 2018 r. - 1200 -1600
 2. Piątek 27 lipca 2018 r. - 1200 - 1600

Uchwałą Komisji Rekrutacyjnej  Wydziału Elektrotechniki i Informatyki został przeprowadzony proces kwalifikacji kandydatów na studia niestacjonarne.

 1. Osoby ze statusem "Zakwalifikowany do przyjęcia" proszone są o dostarczanie do komisji rekrutacyjnej (sala E214) kompletu dokumentów w dniach 23 lipca (poniedziałek) od 1100 do 1600 oraz 24 lipca (wtorek)  od 1400 do 1600

 2. Osoby ze statusem "Lista rezerwowa" ich kandydatury będą rozpatrywane po zakończeniu przyjmowania dokumentów. Osoby te będą informowane poprzez zmianę statusu na "Zakwalifikowany z listy rezerwowej" lub indywidualne (o ile wyraziły zgodę na kontakt mailowy lub telefoniczny)