Badania lekarskie wymagane przy rekrutacji na studia na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, na kierunki Elektrotechnika, Mechatronika, Inżynieria Biomedyczna, wykonać będzie można nieodpłatnie ze skierowaniem wygenerowanym przez system EHMS w wymienionych poniżej przychodniach Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie:

Filia Nr 1.
ul. Nałęczowska 27
tel.: 81 533 00 34
w godzinach od 1000 do 1600

Filia Nr 2
ul. Nowy Świat 38
tel.: 81 532 72 83
w godzinach od 900 do 1600

W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) pacjęci będą przyjmowani w godzinach od 800 do 1400

Jednocześnie informujemy że badania można wykonać w dowolnej Poradni Medycyny Pracy, przy czym zaświadczenie powinno zawierać następujące informacje:

  1. Pieczątka przychodni z wyraźną informacją że jest to Poradnia Medycyny Pracy
  2. Wskazanie w zaświadczeniu kierunku studiów którego dotyczy badanie
  3. Dane osobowe i adresowe kandydata