W czasie rekrutacji na semestr zimowy 2017/18 Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WEiI dyżurować będzie w sali E207 w budynku WEiI zgodnie z poniższym grafikiem.

Lp. Data Godziny
1 3-7.07.2017 10-13
2 11-13.07.2017 9-15
3 18-20.07.2017 10-16
4 21.o7.2017 10-14