Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna informuje o uruchomieniu II tury rekrutacji na studia stacjonarne na kierunku Elektrotechnika.

Rejstracja w systemie ERK                                - 14-17 lipca 2017

Wprowadzenie ocen ze świadectwa maturalnego - do 17 lipca 2017

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej                         - do 17 lipca 2017

Wstępna kwalifikacja kandydatów                      - 19 lipca 2017

Rekruacja, przyjmowanie dokumentów               - 19-21 lipca 2017