W dniu 2 lutego komisja rekrutacyjna WEiI przeprowadziła wstępną kwalifikację kandydatów. W jej wyniku zostały zmienione statusy kandydatów. W zależności od posiadanego statusu kandydaci mogą:

Zakwalifikowany do przyjęcia - Dostarczyć do komisji komplet dokumentów w celu finalizacji procesu rekrutacji

Propozycja zmiany specjalności - z powodu nieuruchomienia wybranej specjalności proponujemy przyjęcie na jedną z uruchamianych specjalności, kandydat proszony jest o dostarczenie do komisji kompletu dokumentów oraz wskazanie nowej specjalności.

Niezakwalifikowany - osoby które do dnia 31 stycznia nie obroniły się i wprowadziły ocenie 2 do systemu, a do dnia 7 lutego zdadzą egzamin końcowy i uzyskają tytuł inżyniera, moga złożyć w komisji komplet dokumentów wraz z podaniem odwoławczym

Niedopuszczony z powodu braku opłaty - osoby których opłata rekrutacyjna z niezależnych powodów nie została uregulowana do 31 stycznia mogą w komisji złożyć podanie odwoławcze (wraz z potwierdzeniem wpłaty) i po pozytywnej weryfikacji złożyć komplet dokumentów


Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie tytułu inżyniera i uprawniającymi do podjęcia studiów na II stopniu są:

 • Dyplom inżyniera
 • Zaświadczenie wystawione przez dziekanat właściwego wydziału kandydata o uzyskaniu tytułu inżyniera (wraz z oceną i informacją o średniej)
 • W przypadku kandydatów z Politechniki Lubelskiej można przedłożyć ksero protokołu egzaminacyjnego z egzaminu dyplemowego uzyskanego od sekretarza komisji egzaminacyjnej w dniu egzaminu

Decyzją Dziekana kandydaci będą przyjmowani w ramach poszczególnych kierunków na następujące specjalności:

 • Elektrotechnika
  • Elektrotechnologie OZE
  • Inteligentne technologie w elektrotechnice
  • Elektroenergetyka
  • Projektowanie urządzeń elektrycznych
  • Napędy elektryczne w automatyce przemysłowej
  • Elektrotechnika w pojazdach samochodowych
 • Informatyka
  • Aplikacje internetowe
  • Technologie wytwarzania oprogramowania
 • Inżynieria Biomedyczna
  • Elektroniczna aparatura i informatyka medyczna
 • Mechatronika
  • Systemy mobilne w mechatronice
  • Mechatronika samochodowa

Komisja Rekrutacyjna pracuje w sali E207 w budynku wydziału Elektrotechniki i Informatyki w dniach:

 • 5 lutego, od 10 do 14
 • 6 lutego, od 10 do 14
 • 7 lutego, od 12 do 16