Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w dniu 24 lipca 2018 r. przeprowadziła wstępną kwalifikację kandydatów w dodatkowym naborze na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Elektrotechnika. Osoby które uzyskały status "Zakwalifikowany do przyjęcia" oraz "Lista Rezerwowa" proszone są o dostarczenie do Komisji (Sala E214) kompletów dokumentów. Komisja pracuje:

  1. Czwartek 26 lipca 2018 r. - 1200 -1600
  2. Piątek 27 lipca 2018 r. - 1200 - 1600