Wydział Elektrotechniki i Informatyki prowadzi dodatkowy nabór na następujące kierunki studiów niestacjonarnych:

 1. I stopnia
  • Elektrotechnika
  • Informatyka
 2. II stopnia
  • Elektrotechnika
   • EE - Elektro Energetyka
   • PUE - Projektowanie Urządzeń Elektrycznych
   • ITwE - Inteligentne Technologie w Elektrotechnice
  • Informatyka
   • AI - Aplikacje Internetowe
   • TWO - Technologie Wytwarzania Oprogramowania

Rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji - do 15 września 2018 r.

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej - do 15 września 2018 r.

Wprowadzenie punktów ze świadectw lub dyplomu - do 15 września 2018 r.