Decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WEiI ustalono harmonogram rekrutacji uzupełniającej dla kierunków Elektrotechnika i Informatyka.

18 września 2018 r. - Wstępna kwalifikacja kandydatów (zmiana statusów w systemie EHMS) do godziny 14.

19 - 20 września 2018 r. - Przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów przez członków komisji rekrutacyjnej, komisja będzie pracowała w godzinach 12 - 16 w sali E214 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki.

Zwracamy uwagę że będa przyjmowane tylko komplety dokumentów:

Kandydaci na I stopień:

 1. Ankieta osobowa
 2. Dokument potwierdzający zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 3. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia studiów na kierunku elektrotechnika
 4. Ksero świadectwa dojrzałości plus oryginał do wglądu
 5. Ksero dowodu osobistego i oryginał do wglądu
 6. Dwa zdjęcia w formacie dowodowym

Kandydaci na II stopień

 1. Ankieta osobowa
 2. Dokument potwierdzający zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 3. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia studiów na kierunku elektrotechnika
 4. Ksero dyplomu i oryginał do wglądu (może być zaświadczenie z dzikanatu potwierdzające zdobycie tytułu inżyniera)
 5. Ksero suplementu do dyplomu i oryginał do wglądu
 6. Ksero dowodu osobistego i oryginał do wglądu
 7. Dwa zdjęcia w formacie dowodowym
 8. W przypadku kandydatów z innych uczelni lub kończących inny kierunke studiów I stopnie w stosunku do podejmowanego konieczne jest odbycie rozmowy z dziekanem do spraw studenckich w sprawie zgodności kierunkowej i wyznaczeniem ewentualnych różnic programowych