W dniu 1 kwietnia 2020 r. rektor Politechniki Lubelskiej podpisał następujące zarządzenia:

Zarządzenie Nr R-32/2020 w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie rekrutacji w Politechnice Lubelskiej na rok akademicki 2020/2021 - PDF