Wydziałowa komisja rekrutacyjna Wydziału Elektrotechniki i Informatyki informuje o otwarciu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia oraz studia niestacjonarne II stopnia na "semestr zimowy" w roku akademickim 2020/2021.

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z poniższym harmonogramem (na podstawie uchwały senatu PL i nowelizacji).

1. Elektroniczna rejestracja kandydatów od 18 maja do 16 sierpnia 2020r.
2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej od 18 maja do 16 sierpnia 2020r.
3. Wprowadzenie do systemu ERK ocen ze swiadectwa dojrzałości do 16 sierpnia 2020r.
4. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego (zmiana statusów w systemie rekrutacyjnym)

17 sierpnia 2020r.
do godz. 1500

5. Dostarczanie wymaganych dokumentów w formie wskazanej przez WKR (informacja pojawi się na stronie wydziałowej komisji rekrutacyjnej)
od 17 sierpnia do 21 sierpnia 2020r.

Osoby które zdecydują się na osobiste stawienie przed komisją, zobowiązane są do przestrzegania zasad epidemiologicznych (posiadanie maseczki, rękawiczek, poddanie się procedurze pomiaru temperatury, wypełnienie ankiety wejściowej)