Badania lekarskie - KOMUNIKAT

W dniu 14 maja 2021 r. rektor Politechniki Lubelskiej podpisał zarządzenie Nr. R-51/2021 w sprawie badań lekarskich dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów w semestrze zimowym na Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2021/22.

Zgodnie z treścią Zarządzenia kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów na kierunkach objętych rekrutacją na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki (tj. Elektrotechnika, Informatyka, Inżynieria Multimediów, Inżynierskie zastosowanie informatyki w elektrotechnice) nie mają obowiązku wykonania badań lekarskich.