OPŁATY - KOMUNIKAT

 

Przypominamy !! Termin opłaty rekrutacyjnej dla 
- dla kierunków stacjonarnych I stopnia mija 09.07.2021 r.
- dla kierunków niestacjonarnych I i II stopnia mija 16.07.2021 r.

Informacje dotyczące opłat znajdują się pod adresem https://www.pollub.pl/pl/kandydaci/studia-i-stopnia/oplaty