Przykładowe obliczenia

   W procesie rekrutacyjnym na I stopień studiów na  kierunki oferowane przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki brane są pod uwagę oceny ze świadectwa maturalnego. Punkty naliczane są po przemnożeniu przez współczynniki zależne od grupy przedmiotów:

Gupa przedmiotów Współczynnik Symbol
matematyka, fizyka, informatyka 1.0 M
język obcy 0.3 Lo
język polski 0.1 Lp

   Punkty naliczane są według wzoru: LPR = 1.0 * M + 0.3 * Lo + 0.1 * Lp

   Przypominamy, że zgodnie z regulaminem rekrutacji, wyniki uzyskane w części pisemnej przez Kandydata zdającego "nową maturę" w roku 2008 i później, przeliczane są na punkty, przy czym stosowana jest zasada:

  • jeżeli przedmiot zdawany był na poziomie podstawowym to liczba punktów równa jest liczbie uzyskanych procent,
  • jeżeli przedmiot zdawany był na poziomie rozszerzonym to liczba punktów równa jest sumie wskaźników uzyskanych z egzaminu Podstawowego i Rozszerzonego P+R
  • jeżeli egzamin zdawany był tylko na poziomie rozszerzonym, liczba punktów liczona jest jako suma punktów uzyskanych z egzaminu z poziomu rozszerzonego i wskaźnika przeliczenia wyniku egzaminu rozszerzonego do poziomu podstawowego PR zgodnie z poniższymi zasadami

Liczba punktów
z
egzaminu rozszerzonego

Wskaźnik przeliczenia
na poziom podstawowy

R<30% PR=R
R>=30% PR=(6*R+100)/7

   W przypadku gdy kandydat na maturze zdawał kilka przedmiotów (np.: matematykę i informatykę) system wybiera automatycznie najkorzystniejszy wynik naliczania punktów.

   Szczegółowe informacje dostępne są w informatorze oraz uchwale rekrutacyjnej Senatu Politechniki Lubelskiej.


Przykład I

przedmiot (poziom: p-pdst., r-roz.) wynik w % liczba punktów
matematyka (p) 30 30
j.polski (p) 30 0,1*30=3
j.obcy (p) 30 0,3*30=9
Punkty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym W 30+3+9=42


Przykład II

przedmiot (poziom: p-pdst., r-roz.) wynik w % liczba punktów
matematyka (r) 30 30+(6*30+100)/7=70
j.polski (p) 30 0,1*30=3
j.obcy (p) 30 0,3*30=9
Punkty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym W 70+3+9=82


Przykład III

przedmiot (poziom: p-pdst., r-roz.) wynik w % liczba punktów
matematyka (r) 30 30+(6*30+100)/7=70
j.polski (p) 30 0,1*30=3
j.obcy (r) 30 0,3*[30+(6*30+100)/7]=21
Punkty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym W 70+3+21=94


Przykład IV

przedmiot (poziom: p-pdst., r-roz.) wynik w % liczba punktów
matematyka (p) 90 90
j.polski (p) 30 0,1*30=3
j.obcy (r) 30 0,3*[30+(6*30+100)/7]=21
fizyka (r) 30 30+(6*30+100)/7=70
Suma z uwzględnieniem matematyki a nie fizyki 90+3+21=114
Suma z uwzględnieniem fizyki a nie matematyki 70+3+21=94
Punkty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym W 114


Przykład V

przedmiot (poziom: p-pdst., r-roz.) wynik w % liczba punktów
matematyka (p) 90 90
j.polski (p) 30 0,1*30=3
j.obcy (r) 30 0,3*[30+(6*30+100)/7]=21
biologia (r) 80 0,3*[80+(6*80+100)/7]=48,86
ocena z matematyki na świad. ukończenia szkoły 5 10
Suma z uwzględnieniem matematyki a nie biologii 90+3+21=114
Suma z uwzględnieniem biologii a nie matematyki

48,86+3+35+10=96,86

Punkty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym W 114


Przykład VI

przedmiot (poziom: p-pdst., r-roz.) wynik w % liczba punktów
biologia (p) - jako przedmiot obowiązkowy 30 0,3*30=9
j.polski (p) 30 0,1*30=3
j.obcy (r) 30 0,3*[30+(6*30+100)/7]=21
matematyka (r) - jako przedmiot dodatkowy 20 20+20=40, bo R=20 i P=R=20
ocena z matematyki na świad. ukończenia szkoły 4 5
Suma z uwzględnieniem matematyki a nie biologii 9+3+21+5=38
Suma z uwzględnieniem biologii a nie matematyki 40+3+21=64
Punkty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym W 64


Przykład VII

przedmiot (poziom: p-pdst., r-roz.) wynik w % liczba punktów
biologia (p) - jako przedmiot obowiązkowy 30 0,3*30=9
j.polski (p) 30 0,1*30=3
j.obcy (r) 30 0,3*[30+(6*30+100)/7]=21
geografia (r) - jako przedmiot dodatkowy 20 0,3*(20+20)=12, bo R=20 i P=R=20
ocena z matematyki na świad. ukończenia szkoły 4 5
Suma z uwzględnieniem biologii a nie geografii 9+3+21+5=38
Suma z uwzględnieniem geografii a nie biologii

12+3+21+5=41

Punkty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym W 41