Przykładowe obliczenia

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem rekrutacji, wyniki uzyskane w części pisemnej przez Kandydata zdającego "nową maturę" w roku 2008 i później, przeliczane są na punkty, przy czym stosowana jest zasada:

  • jeżeli przedmiot zdawany był na poziomie podstawowym to liczba punktów równa jest liczbie uzyskanych procent,
  • jeżeli przedmiot zdawany był na poziomie rozszerzonym to liczba punktów równa jest sumie wskaźników R+P,

gdzie R jest równe liczbie uzyskanych procent, a:

P=R, gdy R<30%
P=(6*R+100)/7, gdy R>=30%.


Powyższa zasada nie obowiązuje kandydatów, którzy na świadectwie z danego przedmiotu mają podane punkty zaróno za poziom podstawowy, jak i rozszerzony (np. zdawali matematykę na obu poziomach). W takim przypadku liczba punktów uzyskana z tego przedmiotu jest równa sumie punktów uzyskanych z poziomu podstawowego (P) i poziomu rozszerzonego (R), czyli P+R.


Przykład I

przedmiot (poziom: p-pdst., r-roz.) wynik w % liczba punktów
matematyka (p) 30 30
j.polski (p) 30 0,1*30=3
j.obcy (p) 30 0,5*30=15
Punkty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym W 30+3+15=48


Przykład II

przedmiot (poziom: p-pdst., r-roz.) wynik w % liczba punktów
matematyka (r) 30 30+(6*30+100)/7=70
j.polski (p) 30 0,1*30=3
j.obcy (p) 30 0,5*30=15
Punkty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym W 70+3+15=88


Przykład III

przedmiot (poziom: p-pdst., r-roz.) wynik w % liczba punktów
matematyka (r) 30 30+(6*30+100)/7=70
j.polski (p) 30 0,1*30=3
j.obcy (r) 30 0,5*[30+(6*30+100)/7]=35
Punkty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym W 70+3+35=108


Przykład IV

przedmiot (poziom: p-pdst., r-roz.) wynik w % liczba punktów
matematyka (p) 90 90
j.polski (p) 30 0,1*30=3
j.obcy (r) 30 0,5*[30+(6*30+100)/7]=35
fizyka (r) 30 30+(6*30+100)/7=70
Suma z uwzględnieniem matematyki a nie fizyki 90+3+35=128
Suma z uwzględnieniem fizyki a nie matematyki 70+3+35=108
Punkty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym W 128


Przykład V

przedmiot (poziom: p-pdst., r-roz.) wynik w % liczba punktów
matematyka (p) 90 90
j.polski (p) 30 0,1*30=3
j.obcy (r) 30 0,5*[30+(6*30+100)/7]=35
biologia (r) 80 0,5*[80+(6*80+100)/7]=81,45
ocena z matematyki na świad. ukończenia szkoły 5 10
Suma z uwzględnieniem matematyki a nie biologii 90+3+35=128
Suma z uwzględnieniem biologii a nie matematyki 81,45+3+35+10=129,45
Punkty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym W 129,45


Przykład VI

przedmiot (poziom: p-pdst., r-roz.) wynik w % liczba punktów
biologia (p) - jako przedmiot obowiązkowy 30 0,5*30=15
j.polski (p) 30 0,1*30=3
j.obcy (r) 30 0,5*[30+(6*30+100)/7]=35
matematyka (r) - jako przedmiot dodatkowy 20 20+20=40, bo R=20 i P=R=20
ocena z matematyki na świad. ukończenia szkoły 4 5
Suma z uwzględnieniem matematyki a nie biologii 15+3+35+5=58
Suma z uwzględnieniem biologii a nie matematyki 40+3+35=78
Punkty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym W 78


Przykład VII

przedmiot (poziom: p-pdst., r-roz.) wynik w % liczba punktów
biologia (p) - jako przedmiot obowiązkowy 30 0,5*30=15
j.polski (p) 30 0,1*30=3
j.obcy (r) 30 0,5*[30+(6*30+100)/7]=35
geografia (r) - jako przedmiot dodatkowy 20 0,5*(20+20)=20, bo R=20 i P=R=20
ocena z matematyki na świad. ukończenia szkoły 4 5
Suma z uwzględnieniem biologii a nie geografii 15+3+35+5=58
Suma z uwzględnieniem geografii a nie biologii 20+3+35+5=68
Punkty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym W 68